Huisartsen

Vaste huisartsen:

  • dhr. H.J.A.E. Ramaker
  • mw. V. Dijkstra-Hamberg

Waarnemend huisartsen:

  • mw. J. de Groot
  • mw. A. Marinus

Assistentes

Marjan, Sigrid, Annemiek en Jitske  zijn als assistente werkzaam. Bij hen kunt u terecht met alle medische vragen en vragen over uitslagen. Mocht het nodig zijn, dan overleggen zij met de huisarts.

Als u belt om een afspraak te maken, zullen de assistentes vragen naar de reden van uw komst en ook aanvullende vragen stellen. Hiermee kunnen zij een inschatting maken hoe lang het consult moet duren, wanneer het consult moet plaats vinden en of er aanvullende onderzoeken vooraf nodig zijn.

De assistentes hebben een spreekuur op afspraak. In dit spreekuur doen zij diverse verpleegkundige onderzoeken en behandelingen.

Praktijkondersteuners

POH-Somatiek:

  • Renske Vonk-Oosting
  • Cisca Eckringa
  • Anke Pel-Joustra

Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleide doktersassistentes of verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in onder andere de begeleiding van chronisch zieken. Zo begeleiden zij bijvoorbeeld patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), astma of COPD en mensen die willen stoppen met roken. Ook geven zij uitgebreid voorlichting over hart- en vaatziekten. Zij maken zo nodig een voor u specifiek risicoprofiel. Ook bezoeken praktijkondersteuners kwetsbare ouderen. Zij brengen hun situatie in kaart te brengen en bieden daar waar nodig ondersteuning.

E-mailadres: poh@hapdevlecke.nl (dit e-mailadres is uitsluitend voor de POH-Somatiek)

POH-GGZ:

  • Theresia Talsma
  • Renate Stelpstra
  • Armanda Schuhmacher

De praktijkondersteuner GGZ is voor patiënten die op psychisch gebied ondersteuning nodig hebben.
Kijk hier voor meer informatie over de praktijkondersteuner GGZ.