Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Afspraken maken
Voor het maken van afspraken kunt u bellen op werkdagen tussen:

8.00 en 10.00 uur en 13.00 en 15.00 uur.

Wij adviseren u, indien mogelijk, de afspraak enkele dagen vooraf te maken. Heeft u een probleem dat mogelijk dezelfde dag gezien moet worden, dan is het raadzaam om tussen 8.00 en 10.00 uur te bellen.

Wanneer u belt voor een afspraak, zal de assistente vragen naar de reden van uw komst en ook aanvullende vragen stellen. Hiermee kan zij een inschatting maken hoe lang het consult moet duren, wanneer het consult moet plaatsvinden en of er aanvullende onderzoeken vooraf nodig zijn.

Huisbezoeken
Als u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken, kunt u tussen 8.00 en 10.00u een huisbezoek aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, kan het soms beter zijn om naar de praktijk te komen.

De visites worden aan het eind van de ochtend en, bij uitzondering, in de middag afgelegd. Door spoedgevallen kan niet precies worden afgesproken hoe laat een visite wordt afgelegd. Bij drukte kan het wel eens wat later worden.

Uitslagen
U kunt tussen 13.00 en 15.00 uur bellen over uitslagen (o.a. bloeduitslagen, urineonderzoek en röntgenfoto’s).

Werkoverleg
In verband met werkoverleg zijn wij tussen 10.00 en 11.00 uur alleen bereikbaar voor dringende zaken. Tijdens het werkoverleg bespreekt de assistente alle vragen van patiënten waar zij zelf geen antwoord op heeft. U kunt dan tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur bellen voor het antwoord van de arts.

Assistentenspreekuur
Op afspraak kunt u bij de assistente terecht voor o.a. de volgende handelingen:
bloeddrukcontrole, uitstrijkjes, wondbehandeling, oren uitspuiten, injecties en vaccinaties, hechtingen verwijderen, wrattenbehandeling.

Afspraak afzeggen
Als u door omstandigheden niet in staat bent om de afspraak die u gemaakt heeft na te komen, verzoeken wij u deze tijdig (bij voorkeur 24 uur van te voren) af te zeggen. Indien u herhaaldelijk niet op een afspraak verschijnt zonder u af te melden, kunnen we het gemiste consult bij u in rekening brengen.