In het Gezondheidscentrum (GOED) Surhuisterveen bevinden zich huisartsenpraktijk De Vlecke, huisartsenpraktijk Ekhart en Malewicz , de BENU apotheek, psychologenpraktijk Reitsma en van Wieren, Thuiszorg De Friese Wouden,  verloskundigenpraktijk de Geboortegolf, fysiotherapie Bakker, diëtiste Terpstra en podotherapeut van Wijk.

Verder werken wij samen met overige thuiszorgorganisaties, omliggende ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, de GGZ en diverse gemeentelijke instanties waaronder het Dorpenteam.

Dagelijks verleent huisartsenpraktijk De Vlecke zorg aan ongeveer 5500 patiënten.

Huisartsenpraktijk De Vlecke telt  15 medewerkers:  4 huisartsen, 5 praktijkondersteuners (POH) waarvan 3  POH Somatiek en 2 POH-GGZ en 5 doktersassistentes. Naast dagelijkse huisartsenzorg levert de praktijk in samenwerking met Ketenzorg Friesland en Catena ook ketenzorg  voor chronische ziektes zoals suikerziekte, longziekten en hart- en vaatziekten

Verder kunt u bij huisartsenpraktijk De Vlecke o.a. terecht voor:

–           Plaatsen van spiraaltjes of implanon
–           Kleine chirurgische ingrepen; verwijderen van  moedervlekken, ingegroeide teennagels, cystes en lipomen
–           Aanmeten van pessarium
–           Injecties in gewrichten
–           Advies over vaccinaties voor buitenlandse reizen

Visie
Als aanbieder van reguliere huisartsenzorg blijft de patiënt centraal staan. De huisartsenpraktijk kiest voor synergie en kwaliteit en presenteert zich als groep, waarbij de eigen professionele autonomie als huisarts wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt er structureel vorm gegeven aan de samenwerking met de huisartsen van de praktijken Ekhart & Malewicz en andere disciplines indien gewenst en van toegevoegde waarde. Wij streven naar tevreden patiënten en tevreden medewerkers in een gezonde organisatie.

De zorg is gebaseerd op de professionele standaarden van de beroepsgroep. Daarbij willen wij voldoen aan de landelijk gestelde richtlijnen voor kwaliteit.

Praktijkaccreditering
Huisartsenpraktijk De Vlecke neemt sinds 2016 deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Dat leidt ertoe dat uw huisarts en alle praktijkmedewerkers continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de praktijkorganisatie.
Met behulp van de methodes van NHG Praktijkaccreditering onderzoeken, meten en weten we of onze inspanningen leiden tot het juiste resultaat. Uw oordeel over de organisatie speelt daarin ook een grote rol. Hoe tevreden u over ons bent, brengen wij door middel van het houden van een erkende enquête in kaart.
Eenmaal per drie jaar bezoekt een onafhankelijke medewerker van NHG Praktijkaccreditering de praktijk. Deze beoordeelt uitvoerig of de organisatie nog steeds aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het keurmerk ‘NHG Praktijkaccreditering’.
Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken waar patiënten een “gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg” kunnen hebben.