Onderstaand vindt u handige websites en apps

Thuisarts.nl  gemaakt door huisartsen met informatie over allerlei aandoeningen.

Dokter Appke (klik hier voor de website ) via deze de app van De Friesland kunt u medisch advies krijgen, ook in het weekend.

Voedingscentrum.nl voor uitgebreide informatie over voeding.

Eurocross.nl voor het aanvragen van persoonsalarmering (dit hoeft niet meer via de huisarts).