ZIJN ER KLACHTEN OVER UW HUISARTS? DOE ER DAN IETS MEE

Iedereen wordt weleens ziek. Uiteraard doen wij ons uiterste best om u naar tevredenheid te helpen. Soms bent u over bepaalde dingen niet tevreden. Hier kunt u lezen wat u kunt doen als er sprake is van onvrede of een klacht over uw huisarts.

Bespreek eerst de klacht met uw huisarts. U kunt er beiden beter van worden: wanneer de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan deze ook niets veranderen. Dit geldt ook wanneer u een klacht heeft over de praktijkondersteuner of de doktersassistentes.
Wilt u liever schriftelijk uw klacht indienen, vult u dan dit klachtenformulier in en lever het in op de praktijk. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Komt u er na een gesprek niet uit dan kunt u advies en ondersteuning vragen bij:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge)
telefoon: 088–022 91 00
e-mail: info@skge.nl