Informatie over de gesprekken met een praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk.

Wat is een POH GGZ?
De praktijkondersteuner GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van patiënten met psychische klachten. U kunt daarbij denken aan somberheid, angst, stress/spanning, werk gerelateerde problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten. Ook kunnen zij hulp bieden bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

Wat kan de POH GGZ voor u betekenen?
De POH GGZ begeleidt u in de vorm van een aantal ondersteunde gesprekken of adviseert de huisarts over een eventuele behandeling. In sommige gevallen adviseert de POH GGZ u en uw huisarts om door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een psycholoog of psychiater. De POH GGZ rapporteert aan uw huisarts.

Begeleiding door praktijkondersteuner GGZ
Het eerste gesprek is een intakegesprek van een uur waarbij nader onderzocht wordt wat de aard en oorzaak van de klachten zijn. De vervolggesprekken zijn 30 minuten. Indien u begeleid wordt door de POH GGZ vindt er regelmatig overleg plaats tussen huisarts en POH GGZ. De huisarts blijft namelijk medisch eindverantwoordelijk voor de zorg van de POH GGZ. De POH GGZ en de huisarts werken dus samen bij het behandelen en begeleiden van deze klachten.

E-Health
De POH GGZ maakt gebruik van e-health in de behandeling van psychische klachten. E-health betekent online zelfhulp en er wordt gewerkt met de programma’s van Therapieland. De programma’s zijn opgebouwd uit video’s waarin een GZ-psycholoog te zien is die patiënten door de sessies heen begeleidt door middel van uitleg en opdrachten. De reacties van patiënten die met Therapieland werken zijn positief. Het wordt als prettig ervaren dat men het programma thuis in eigen tempo kan volgen en zelf met de klachten aan de slag kan. De programma’s die vaak worden ingezet zijn gericht op de behandeling van piekeren, angst, stress, assertiviteit, rouwverwerking en slaapproblemen.   

Medicatie
De POH GGZ schrijft geen medicijnen voor. Mocht dit echter nodig zijn dan kan uw huisarts dit doen. Wel kan de POH GGZ de werking van de medicijnen met u bespreken.          

Kosten
Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat is deze zorg ook vrij van eigen risico.

Wat als ik verhinderd ben?
Als u verhinderd bent, dient u de gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Via de doktersassistente kunt u een nieuwe afspraak maken.

Uw Privacy
Alle gesprekken met de POH GGZ zijn strikt vertrouwelijk. Mocht het nodig zijn om informatie met anderen te delen, dan zal dit met u overlegd worden.